ஜெயமோகன்_வெண்முரசு/மகாபாரதம் / Jeyamohan_Venmurasu / Mahabharatham

7.இந்திரநீலம் 

8.காண்டீபம்

9.வெய்யோன்

10.பன்னிரு படைக்களம்

11.சொல்வளர்காடு

12.கிராதம் 

13.மாமலர்

14.நீர்க்கோலம்

15.எழுதழல்

16.குருதிச்சாரல் 

17.இமைக்கணம்

18.செந்நா வேங்கை

19.திசைதேர் வெள்ளம்

20.கார்கடல்

21.இருட்கனி

22.தீயின் எடை

23.நீர்ச்சுடர்

24.களிற்றியானை நிரை

25.கல்பொருசிறுநுரை


26.முதலாவிண்